Krzysztof Grabarczyk

Psycholog, coach, psychoterapeuta i trener

Jest absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna, gdzie ukończył specjalizacje Systemowe Interwencje Rodzinne oraz Psychologia Organizacji i Pracy. W ramach pracy magisterskiej zajmował się problematyką stresu i wypalenia zawodowego, a pierwsze doświadczenia w pracy  z klientem indywidualnym zdobywał jako konsultant Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.

Swój warsztat pracy rozwijał m.in. na kursach I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii oraz Studium Coachingu MLC, a także na licznych szkoleniach specjalistycznych. Ukończył również szkołę trenerów ODiTK. Obecnie nadal szkoli się w ramach Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracując z organizacjami, łączy doświadczenie psychologiczne z wiedzą z zakresu zarządzania (ukończył podyplomowe studia Zarządzanie Procesowe na Akademii Leona Koźmińskiego).

Psycholog, psychoterapeuta
W swojej pracy łączy elementy terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, psychoterapii neurolingwistycznej i poznawczo-behawioralnej oraz podejścia systemowego. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami i kontakcie z innymi ludźmi. Prowadzi również konsultacje i terapię par.

Swoich klientów wspiera najczęściej w takich obszarach jak: budowanie wartościowych relacji w życiu prywatnym i zawodowym, radzenie sobie z lękiem i trudnymi emocjami, rozwijanie adekwatnej samooceny i radzenie sobie w sytuacji znaczących zmian życiowych, trudności w związkach.

Coach
Akredytowany Coach Superwizor Izby Coachingu, Certyfikowany Coach MLC.
Prowadzi coaching osobisty (life-coaching) oraz biznesowy i menedżerski.

Specjalizuje się w pracy ukierunkowanej na rozwój skutecznej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, zarządzania efektywnością osobistą i budowanie motywacji. Swoich klientów wspiera także we wdrażaniu zmian (w tym adaptacji do nowej roli zawodowej) oraz rozwoju kompetencji menedżerskich.

Trener i wykładowca
Prowadzi szkolenia oraz doradztwo, dla klientów prywatnych i organizacji, ukierunkowane na rozwój umiejętności miękkich i wykorzystanie wiedzy psychologicznej w życiu osobistym i zawodowym.

Jako wykładowca szkoli osoby przygotowujące się do pracy w zawodzie coacha prowadząc zajęcia w Studium Coachingu MLC. Prowadził również zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim w ramach studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” oraz „Psychologia zarządzania personelem”.

Prywatnie
Motorem jego życia jest ciekawość, która sprawia, że wciąż chciałby poznawać nowe dziedziny. W czasie wolnym tańczy salsę, czyta i planuje podróż życia.

Sesje prowadzi w gabinecie w Warszawie, a także telefonicznie i przez Skype.

Krzysztof Grabarczyk – ZnanyLekarz.pl

tel.: +48 608 085 593

e-mail: krzysztof.grabarczyk@zrozumsiebie.pl

więcej informacji: www.krzysztofgrabarczyk.pl