Psychoterapia par i rodzin

Czym jest psychoterapia par i rodzin?

To szczególna forma psychoterapii, w której bierze udział jednocześnie para, bądź cała rodzina (np. dzieci z rodzicami).

Taka forma sprawia, że głównym obszarem pracy są relacje między członkami rodziny i schematy zachowań, które tworzą. Zwracamy uwagę na to, że rodzina to system, który choć złożony z elementów jest czymś więcej niż jedynie ich sumą. Indywidualności są tłem, źródłem wiedzy i podłożem zrozumienia tego co dzieje się w rodzinie, są jednak traktowane w trakcie terapii jako element większej całości. Trudności członków rodziny mogą być zarówno przyczyną, jak i skutkiem sposobu w jaki rodzina funkcjonuje.  
Istotnym aspektem psychoterapii rodzin jest spojrzenie transgeneracyjne, czyli uwzględnienie schematów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a mających silny wpływ na funkcjonowanie każdej rodziny.  

Obszary pracy

Psychoterapia par i rodzin jest wskazana kiedy problem z którym mierzą się osoby wynika z trudności w relacjach, bądź kiedy kłopoty jednej osoby mają duży wpływ na pozostałych członków rodziny. Psychoterapię rodzin często poleca się w przypadku zgłaszania trudności w wychowaniu dzieci.

Rodziny: 

– problemy wychowawcze („niegrzeczne dzieci”, „problemy z nastolatkami”),
– zaburzenia odżywiania,
– konflikty,
– problemy z wyrażaniem emocji,
– przemoc domowa, 
– wsparcie rodziny w uzależnieniu jednego z członków, 
– wsparcie rodziny w chorobach przewlekłych i terminalnych, 
– rozwód, separacja
– żałoba

Pary:

– konflikty,
– trudności w wyrażaniu emocji,
– przemoc werbalna i fizyczna, 
– rozwód, rozstanie
– zdrady
– problemy seksualne (problemy z pożądaniem, erekcją, podnieceniem, dyspareunia, bolesność podczas stosunku, przedwczesny/opóźniony wytrysk)
– żałoba (po stracie istotnych osób, w tym dzieci)
– współuzależnienie

Forma pracy 

 

Terapia par i rodzin może być prowadzona przez jednego, bądź dwóch terapeutów. Choć decyzja o włączeniu drugiego terapeuty może mieć wiele podłoży, najprościej można przyjąć, że czym większa rodzina tym większa potrzeba włączenia w proces drugiego specjalisty.   

Sesja trwa 90 minut i z reguły odbywa się raz na dwa tygodnie, bądź raz na miesiąc. Częstotliwość sesji jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb danej rodziny.

Nasi psychoterapeuci

Jesteśmy zespołem specjalistów pracujących w oparciu o różne podejścia terapeutyczne, które wzajemnie się uzupełniają i pozwalają dopasować sposób wsparcia do potrzeb i preferencji klienta. Nasi psychoterapeuci pracują w podejściach: psychodynamicznym, systemowym, poznawczo-behawioralnym i neurolingwistycznej psychoterapii. Każdy z nich stale doskonali swój warsztat pracy, pogłębia posiadaną wiedzę zawodowa i pracuje pod superwizją.