Psychoterapia

Czym jest psychoterapia?

Mawia się, że psychoterapia to „cud ciężkiej pracy”. To metoda wsparcia i pomocy psychologicznej mająca na celu poprawienie jakości funkcjonowania w różnych aspektach życia. Obejmuje  profilaktykę zdrowia psychicznego, leczenie zaburzeń, ale przede wszystkim wsparcie w momentach, które są zbyt trudne, żeby poradzić sobie z nimi samemu.

Psychoterapia oparta jest na relacji zaufania, zrozumienia i poufności między psychoterapeutą a klientem.  W trakcie serii spotkań (w zależności od potrzeb i podejścia, od kilku spotkań do kilku lat)
psychoterapeuta pomaga klientowi zrozumieć naturę trapiących go problemów i znaleźć sposoby na ich rozwiązanie. 

Jak wygląda psychoterapia?

Osoby które po raz pierwszy biorą udział w terapii mogą oczekiwać, że, analogicznie jak w relacji z lekarzem, staną się przedmiotem leczenia. W przypadku psychoterapii klient jest jednak równorzędnym uczestnikiem procesu terapeutycznego i to od jego zaangażowania, i aktywności zależą efekty.

Początkowo spotkania z terapeutą będą nieraz wywoływały silne emocje. To naturalna konsekwencja konfrontacji z problemami i, po prostu, poznawania siebie na nowo. Dobrze jest być na to przygotowanym i, na przykład, planować terapię tak, by mieć chwilę na spokojną refleksję przed powrotem do codziennych spraw.  

Sesja to 50 minutowe spotkanie, odbywające się z reguły raz w tygodniu. Ważnym elementem psychoterapii indywidualnej jest stałość ustaleń, dlatego sesję powinny odbywać się o stałych porach i w stałym miejscu. 

Nasi psychoterapeuci

Jesteśmy zespołem specjalistów pracujących w oparciu o różne podejścia terapeutyczne, które wzajemnie się uzupełniają i pozwalają dopasować sposób wsparcia do potrzeb i preferencji klienta. Nasi psychoterapeuci pracują w podejściach: Psychodynamicznym, systemowym i neurolingwistycznej psychoterapii. Każdy z nich stale doskonali swój warsztat pracy, pogłębia posiadaną wiedzę zawodowa i pracuje pod superwizją.

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa lub psychoterapeuty?

Sytuacje, w których pomoc psychologa lub psychoterapeuty może być pomocna są bardzo liczne i zróżnicowane. Do gabinetu psychoterapeuty przychodzą z reguły osoby, które już nie potrafią sobie poradzić same z narastającym dyskomfortem, cierpieniem, emocjami, trudnymi relacjami. Część osób zgłasza się po wsparcie w trudnych momentach w życiu, np. przy przechodzeniu kryzysów, radzeniu sobie ze stratą.

Pośród częstych przyczyn zgłoszenia się po wsparcie wymienić można m.in.:

 • utrzymujący się stan smutku, przygnębienia, zdenerwowania czy zniechęcenia lub stresu, zwłaszcza jeśli wydaje się być nieadekwatny wobec aktualnych wydarzeń życiowych
 • poczucie utraty sensu, negatywne myśli o sobie i przyszłości, poczucie bezsilności
 • nieradzenie sobie z własnymi reakcjami emocjonalnymi i zachowaniami
 • zwątpienie w siebie i swoje możliwości, niskie poczucie własnej wartości
 • poczucie odrzucenia, osamotnienia, bycia niezrozumianym przez otoczenie
 • stany lękowe, fobie, przeżywanie strachu lub napięcia niewspółmiernych do obiektywnego zagrożenia
 • nieśmiałość, problemy z komunikacją z ludźmi, nawiązywaniem relacji interpersonalnych
 • objawy somatyczne, nieznajdujące medycznego wyjaśnienia (np. poczucie zmęczenia, bezsenność)
 • chęć zwiększenia swojej satysfakcji życia, , osobistej efektywności
 • trudności w relacjach z bliskimi osobami
 • problemy z radzeniem sobie z emocjonalnymi konsekwencjami trudnych wydarzeń życiowych (np. rozstanie, utrata bliskiej osoby, choroba)
 • nieumiejętność poradzenia sobie z wydarzeniami z przeszłości
 • rodzice mający trudności wychowawcze

Niektórzy członkowie zespołu oferują niższe stawki w wybranych terminach, jednak liczba tych miejsc jest ograniczona – zapytaj o szczegóły wybranego terapeutę lub napisz do nas.